Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Микрофилмиране на документи, съхранявани извън Националния архивен фонд

Какво представлява услугата

Описание

Държавна агенция “Архиви” извършва микрофилмиране на документи, които не се съхраняват в държавните архиви. Микрофилмирането се извършва единствено във фотолабораторията на дирекция “Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране” (ДРКМ). За всеки конкретен случай се уточняват броя страници за микрофилмиране, състоянието на документите, техния формат, сроковете за извършване на заснемането.

 

- Правно основание

 • Закон за администрацията - п. 1, б. в, т. 2, Допълнителна разпоредба
 • Закон за Националния архивен фонд - чл. 28, ал. 2, т. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата е необходимо да подадете заявление по образец.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката от секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Запази" за да се генерира уникален номер на заявката и заключи електронната форма.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Държавна агенция "Архиви".

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път,По електронен път

Такси

 • Приемане на заявление по образец – 5,00 лв.
 • Цена на микрофилмиране:
  1. до 500 кадъра – по 0,50 лв. на кадър;
  2. над 500 кадъра – по 0,30 лв. на кадър;

Забележка: Цената се заплаща преди доставката и изготвянето на микрофилмите.

За актуална информация, можете да видите в секция Бързи връзки, рубриките - Тарифа за таксите, които се събират от ДА “Архиви” и Цени на услуги , предоставяни от ДА “Архиви”.

 

Цени на услугите

 

- Резултат от услугата

Описание

 • на гише;
 • уведомление по електронен път;
 • чрез пощенски/куриерски служби, на посочения адрес за кореспонденция;
 • чрез пощенски/куриерски служби, на друг адрес;
 • чрез пощенски/куриерски служби, пощенска кутия.

Кой издава резултата от услугата

Председател

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Държавен военноисторически архив"

 

Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. В. Търново, ул. “Христо Ботев” № 21, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)616 950, (062)616 921, (062) 616 940
Факс: 635873
Адрес на електронна поща: dvia@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Държавна агенция "Архиви"

Идентификатор: 1124

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция ДРКМ

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не