Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на читателска карта

Какво представлява услугата

Описание

Читателската карта се издава срещу заплащане за срок от 1, 6 или 12 месеца за използване на архивни документи, дава право на достъп до читалните на всички архиви в структурата на ДА “Архиви” и освобождава от държавна такса за подаване на заявление. Читателската карта е лична и не може да бъде преотстъпвана на друго лице

 

- Правно основание

 • Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд - чл. 4, Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви" - чл.чл. 18 - 19.

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата е необходимо да подадете заявление по образец.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката от секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Запази" за да се генерира уникален номер на заявката и заключи електронната форма.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Държавна агенция "Архиви".

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

 • до 3 работни дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

 • Подаване на заявление по образец – 5,00 лв.
 • Издаване на читателска карта:
  1. За един месец – 1 брой – 5,00 лв.
  2. За шест месеца – 1 брой – 6,00 лв.
  3. За една година – 1 брой – 10,00 лв.
 • Преиздаване при загуба или повреда - 5,00 лв. (без право на отстъпка).
От цените на услугата се правят следните отстъпки:
 • за ученици и учители, студенти, дипломанти и докторанти, научни работници от системата на Българската академия на науките и други научни институти, преподаватели във висши учебни заведения от страната и чужбина и служители от други архивни институции в страната – 50 на сто;
 • за хора с увреждания – 50 на сто;
 • за пенсионери – 50 на сто;
 • за физически лица, дарили документи на държавата, и за техните преки наследници – безплатни копия на дарени от тях документи и безплатна читателска карта.

За актуална информация, можете да видите в секция Бързи връзки рубриките - Тарифа за таксите, които се събират от ДА “Архиви” и Цени на услуги , предоставяни от ДА “Архиви”.

 
 
 
 
Раздел
Вид услуга
Количество
Цена
 
 
 
 
 
 I.
Издаване на читателска карта
 
 
 
За един месец
1 брой
5,00 лв.
 
За шест месеца
1 брой
6,00 лв.
 
За една година
1 брой
10,00 лв.
 
Преиздаване при загуба или повреда
 
 5,00 лв.

(без право на отстъпка)
 
 
 
 
 
 

 

- Резултат от услугата

Описание

 • на гише;
 • уведомление по електронен път;
 • чрез пощенски/куриерски служби, на посочения адрес за кореспонденция;
 • чрез пощенски/куриерски служби, на друг адрес;
 • чрез пощенски/куриерски служби, пощенска кутия;

Кой издава резултата от услугата

Председател

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Държавен архив" - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, гр. Плевен, ул. „Стоян Заимов“ № 3, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)827 937, (064) 823 218, (064) 835 358
Адрес на електронна поща: pleven@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 24, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)604 271, (068) 604269
Адрес на електронна поща: lovech@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 38, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)301 105, (096) 301106
Адрес на електронна поща: montana@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, гр. Шумен, ул. „Цар Калоян“ № 18, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)877 597, (054) 875338
Адрес на електронна поща: shumen@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, гр. Търговище, ул. „Клисура“ № 5, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)63 778
Адрес на електронна поща: targovishte@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода“” № 5, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)622 625, (038) 624 034
Адрес на електронна поща: haskovo@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ № 78, п.к. 4703
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)63 284, (0301) 63 403
Факс: (0301) 63 403
Адрес на електронна поща: smolyan@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул.”Св. Иван Рилски“ № 5, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)444 432, (034) 444 438
Адрес на електронна поща: pazardzhik@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, гр. Пловдив, ул. „Кракра“ № 9–11, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)267 059, (032) 267 077
Факс: 632 233
Адрес на електронна поща: plovdiv@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, гр. Силистра, ул. „Ген. Скобелев“ № 5, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)822 227
Адрес на електронна поща: silistra@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, гр. Разград, ул. „П. Р. Славейков“ № 1, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)66 23 28, (084) 625411
Адрес на електронна поща: razgrad@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, гр. Русе, бул. „Липник“ № 38, п.к. 7005
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082) 841 866, (082) 841 868, (082) 841867
Адрес на електронна поща: ruse@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Ж. Папазов“ № 24, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)663 369, (046) 663367
Адрес на електронна поща: yambol@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“ № 81, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)659 052, (042) 258105
Адрес на електронна поща: st.zagora@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 41, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)689 133, (044) 686723
Адрес на електронна поща: sliven@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)603 273, (076) 603 493
Адрес на електронна поща: pernik@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

 

Отдел "Държавен архив" - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, гр. София, ул. "Московска" 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400144, (02) 9400 139
Факс: 9801443
Адрес на електронна поща: sofia@archives.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на председателя на агенцията.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Държавна агенция "Архиви"

Идентификатор: 1124

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция “Централен държавен архив”, дирекция “Държавен военноисторически архив” – Велико Търново и отделите “Държавен архив”.

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не