Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD7
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93001

Комисия за регулиране на съобщенията

Услуги

- Какво прави администрацията

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения. В условията на равнопоставеност и прозрачност, съобразно българското законодателство, комисията се стреми да насърчава конкуренцията на телекомуникационните пазари в страната. Националният регулатор работи за увеличаване на инвестициите в сектора, развитието на новите технологии в областта на съобщенията и защита на потребителите в България.

- Основни отговорности

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) в Република България е специализиран независим държавен орган, който е натоварен с функцията да регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения и пощенските услуги.

Тя е националният регулатор на сектора на телекомуникациите и е оправомощена да прилага законите, определящи развитието на електронните съобщения (Закон за електронните съобщения, Закон за електронния документ и електронния подпис, Закон за радиото и телевизията и др.).

КРС играе определяща роля при формирането на пазарите на мобилна и фиксирана телефония, достъп до Интернет, разпространение на радио и телевизионни програми, както и на пощенските услуги.

 

- Устройствен правилник / закон

Закон за пощенските услуги
Обн. ДВ бр. 64 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 112 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 76 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 26 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 19 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 87 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 93 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 81 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 31 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2023 г. , изм. ДВ бр. 84 от 2023 г.


Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация
Обн. ДВ бр. 51 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 8 от 2020 г.


Закон за електронните съобщения
Обн. ДВ бр. 41 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 69 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 93 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 44 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 11 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 23 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 29 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 50 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 85 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 47 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 51 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 69 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 20 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2023 г. , изм. ДВ бр. 84 от 2023 г.


Закон за електронните съобщения
Обн. ДВ бр. 41 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 69 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 93 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 44 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 11 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 23 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 29 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 50 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 85 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 47 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 51 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 69 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 20 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2023 г. , изм. ДВ бр. 84 от 2023 г.


Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
(Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)
Обн. ДВ бр. 34 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 112 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 85 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 1 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2019 г.


Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
Обн. ДВ бр. L257 от null г.


Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Обн. ДВ бр. 21 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 20 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2022 г.


Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза


Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 на Комисията от 15 декември 2016 година за определяне на подробни правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на роуминг за целите на тази оценка


Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза


Закон за мерките срещу изпирането на пари
Обн. ДВ бр. 27 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 69 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 25 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2023 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2023 г. , изм. ДВ бр. 84 от 2023 г.


Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
Обн. ДВ бр. 16 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 31 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 19 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 92 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 33 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 57 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 81 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 69 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 60 от 2023 г. , изм. ДВ бр. 84 от 2023 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: info@crc.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 949 27 23, 949 27 60, Телефоните са стационарни и са на цена за съответния абонаментен план за фиксирани номера.www.crc.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Средец
Адрес: София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на служителите в администрацията е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Началото на работното време може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. след съгласуване с директора на дирекция. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно. Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

Код по Булстат


121747864

Данни от административния регистър


Идентификатор: 114


Вид администрация: Административна структура, създадена с нормативен акт, която има функции във връзка с осъществяването на изпълнителната властВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 11.10.2023г.