Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Министерство на финансите

Услуги

- Какво прави администрацията

 Министерството на финансите е отговорно за финансовото ръководство и политика на държавата.
 

- Основни отговорности

Основната задача на Министерството на финансите е да поддържа прозрачна фискална, финансова и бюджетна политика съгласно правителствената стратегия за пълноправно членство в Европейския Съюз.

 

- Устройствен правилник / закон

Устройствен правилник на Министерство на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
Обн. ДВ бр. 104 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 10 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 106 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 76 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 84 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 2 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 56 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 65 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 90 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 26 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 108 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 5 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 23 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 85 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 46 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 64 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 2 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 48 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 6 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 90 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 56 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 63 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 72 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 19 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 64 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 25 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2018 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: feedback@minfin.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 98591www.minfin.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Средец
Адрес: ул. Г. С. Раковски № 102
Пощенски код: 1000

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 07:30 ч. - До: 18:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

При прилагане на работното време с променливи граници са създадени вътрешни условия за осигуряване присъствието на достатъчно служители в периода от 09:00 до 17:30 ч. Работното време на Центъра за административно обслужване е от 09:00 до 17:30 ч.

Код по Булстат


000695406

Данни от административния регистър


Идентификатор: 88


Вид администрация: МинистерствоВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 05.07.2021г.