Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Районна администрация - Красна поляна

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: toa_krpoliana@mail.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 02/9217237, 920 17 77, (02) 9217210

Факс: (02) 02 828 48 83www.krasnapoliana.com

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: София, ул. "Освобождение" №25

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Районната администрация работи със стандартно работно време с продължителност 8 часа и 5 дневна работна седмица.

Код по Булстат


0006963270579

Данни от административния регистър


Идентификатор: 532


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 27.10.2020г.