Z6_PPGAHG800PUHF0646RH9BA82P7
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800P8PF06467ED7PJ0G3

Издаване на уверение на обучаващите се лица

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на уверение на обучаващите се лица

- Правно основание

 • Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
 • Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Попълнено заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление по електронна поща,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Указания за заявяване на електронни услуги за учащи може да намерите ТУК.

 

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази за да бъде генериран уникален номер на заявка.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. Съхранете електронната формата на вашия компютър.

 

Съхранената и попълнена форма е необходимо да изпратите чрез Системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/) към съответния университет.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Административно обслужване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не