Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Възможност за заплащане на местни данъци и такси по електронен път

Какво представлява услугата

Описание

Възможност за проверка на задължения за местни данъци и такси по данни от общинските администрации и тяхното заплащане по електронен път. 

 

Налични задължения от почти всички общински администрации в реално време по ЕГН/ЕИК на потребителя, с гаранция за достоверност към момента на справката.

 

Заплащане на едно, няколко или всички задължения, с една трансакция, без начисляване на допълнителни такси и комисионни за потребителя.  

 

Съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се спазва правилото за последователност на погасяванията, тоест невъзможност за заплащане на нови задължения, при наличие на стари.

 

Отстъпката от 5% относно задължения за Местни данъци и такси се начислява автоматично в сумите, които се зареждат до края на месец Април 2024г.

 

Списък на общините, предоставящи възможност на справка за дължими данъци и плащането им по електронен път

 

Видеоинструкция: как да проверим за налични задължения за местни данъци и такси в реално време

- Правно основание

 • Закон за местните данъци и такси; 
 • Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата е необходимо да имате активен профил на физическо и/или юридическо лице в Моето пространство - egov.bg.

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване е необходимо:
 

 1. Да имате регистрация в МОЕТО ПРОСТРАНСТВО на https://egov.bg/wps/portal/egov/.

 • Физическите лица се регистрират в МОЕТО ПРОСТРАНСТВО с валидно средство за идентификация: квалифициран електронен подпис (КЕП), мобилен КЕП, ПИК на НАП или ПИК на НОИ.
 • Профил на юридическо лице се създава от законен представител/законни представители или от упълномощено за целта лице. Законният представител следва да има личен профил в МОЕТО ПРОСТРАНСТВО.

 

*В случай, че създаването на профил се заявява от упълномощено лице се попълва и прилага заявление, което се подписва с електронен подпис от законен представител или законните представители на юридическото лице, в приложимите случаи.

 

Заявяване на услугата:
 

За физически лица: 

 

 1. Вход в МОЕТО ПРОСТРАНСТВО;
 2. Изберете средство за автентикация от падащото меню;
 3. След избора въведете Вашия ПИН или ПИК код; 
 4. В секция „Проверка на задължения“ изберете "Проверка на задължения за местни данъци и такси" и натиснете бутон ПРОДЪЛЖИ; 

 1. Изберете задължение за плащане и преминете КЪМ ПЛАЩАНЕ;

 

*Системата не разрешава да бъдат заплатени новите задължения преди да бъдат платени старите за предходна година/години.

 

 1. Изберете плащане с карта Централен ВПОС терминал;

 1. Съгласете се с условията за ползване на системата;
 2. Въведете данните от дебитна или кредитна карта и потвърдете плащането.

 

За юридически лица: 

 

 1. Вход в МОЕТО ПРОСТРАНСТВО;
 2. Изберете средство за автентикация от падащото меню;
 3. След избора въведете Вашия ПИН код; 
 4. От ИЗБОР НА ПРОФИЛ  изберете профила на юридическото лице;
 5. В секция „еПлащане“ изберете Проверка на задължения за местни данъци и такси и натиснете бутон ПРОДЪЛЖИ;

 1. Изберете задължение за плащане и преминете КЪМ ПЛАЩАНЕ;

 

*Системата не разрешава да бъдат заплатени новите задължения преди да бъдат платени старите. 

 

 1. Изберете плащане с карта Централен ВПОС терминал;

 1. Съгласете се с условията за ползване на системата;
 2. Въведете данните от дебитна или кредитна карта и потвърдете плащането.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Актуална справка към момента на заявката за налични задължения към всички общински администрации

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министерство на електронно управление

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не