Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29K0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B1

Регионално управление на образованието - Кюстендил

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

- Устройствен правилник / закон

Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
Обн. ДВ бр. 13 от 2017 г.

 

Закон за предучилищното и училищното образование
Обн. ДВ бр. 79 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 92 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 108 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 11 от 2023 г.

 

 

Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
Обн. ДВ бр. 13 от 2017 г.

 

 

Закон за предучилищното и училищното образование
Обн. ДВ бр. 79 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 13 от 2017 г.

 

Данни за контакт


Е-mail: io_mon_kst@rio-kyustendil.bg

Kод за междуселищно избиране: (078)

Телефони: 078 550 076, 078 988 555www.rio-kyustendil.bg

Седалище и адрес


Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Населено място: Кюстендил
Адрес: гр.Кюстендил-2500, ул."Демокрация"55, ет. VI

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на РУО - Кюстендил е от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Код по Булстат


000261938

Данни от административния регистър


Идентификатор: 841


Вид администрация: Специализирана териториална администрация, създадена като юридическо лице с нормативен актВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 16.03.2023г.