2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Какво представлява услугата?

Ако сте си сменили името и трябва да докажете, че независимо от двете различни имена, с които може да фигурирате в различни документи, става дума за един и същи човек, Ви е необходимо удостоверение за идентичност на имената.

 

Удостоверението Ви е необходимо, когато смените името си при сключване на граждански брак (сменили сте фамилията си), при развод, по съдебен път, осиновяване, припознаване и други.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:
 
 • Заявление по образец.
 • Документ за самоличност.
 • Документ за платена такса.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.

 

За да заявите услугата:

 
 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.
 

Образци за заявяване на услугата:


ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО:

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата се получава на гише или по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

Такси и срокове за издаване

Информация за сроковете и таксите за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път
 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Административно обслужване”
Последна актуализация: 29.07.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}