1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение, когато заявите промяна на настоящия си адрес.

 

Настоящ  адрес е мястото, на което живеете или пребивавате в момента. Той може да е различен от постоянния Ви адрес (адресът, който фигурира в документите Ви за самоличност).

 

Когато смените настоящия си адрес, трябва официално да заявите промяната в срок от 30 дни. Това ще Ви осигури правото, да извършвате всички действия, които можете да извършвате по постоянен адрес.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

1. ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО: издаване на удостоверение за настоящ адрес.

 

2. Документ за самоличност.

 

3. Документ за собственост върху имота или документ за ползване на имота за жилищни нужди (например договор за наем).

 

4. Декларация за писмено съгласие на собственика (ако заявителят не собственик на имота).
Декларацията трябва да е подписана лично от собственика, пред длъжностното лице, или да е нотариално заверена.

 

5. Документ за платена такса.

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 
 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

 

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата се получава на гише или по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

Такси и срокове за издаване

Информация за такси и срокове за издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път
 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Административно обслужване”
Последна актуализация: 29.08.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}