Регистриране на киносалоните в Република България

Какво представлява услугата?

Какво е необходимо да приготвя предварително?

1. Заявление за регистрация в единния публичен регистър на киносалоните в Република България

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

 

1.1 актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или заверен от консулска служба превод на документ, издаден от компетентен орган в държавата на учредяване на чуждестранното лице, удостоверяващ, че то има право да осъществява дейност по показ на филми (удостоверението от търговския регистър се изважда служебно от водещия регистъра в НФЦ )

1.2 договор за собственост или ползване на киносалона

1.3 квитанция за платена такса.

 

Документите следва да бъдат представени - на хартиен носител и в електронен вариант или само на хартиен носител.

Ако заявлението и документите са подадени  по електронен път, то при получаванe на удостоверението за регистрация в ИА НФЦ трябва да се предоставят и хартиените документи.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи". 
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Национален филмов център - София".

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

 

Заявление за регистрация в единния публичен регистър на киносалоните в Република България 

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:


Служители в администрацията
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, 
Телефон за връзка: 0899943002
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12.30 - 13.30
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата се получава само на място в ИА Национален филмов център - София на 
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. "Дондуков" 2А
Телефон за връзка: 0899943002
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12.30 - 13.30
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Такси и срокове за издаване

Срок за предоставяне:

7 дни

 

Такса за предоставяне:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 240 лв.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Национален филмов център - София

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Национален филмов център - София

Телефон:

(02) 9150 811

E-mail:

Последна актуализация: 10.01.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}