920001 Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства

Какво представлява услугата?

Уведомление към Столична община от нотариусите  за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства

 

Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката са длъжни да уведомят съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен.

 

 Правно основание:

 • чл. 51, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

 

 1. Уведомление от нотариусите  за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства по образец

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/). Кратко ръководство за регистрация в системата за сигурно електронно връчване можете да изтеглите от тук
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответната община.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:

 

Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства

 

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "Местни данъци и такси" на съответната община.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Длъжностни лица от отдел "Местни данъци и такси"

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Отдел "Местни данъци и такси"
Последна актуализация: 17.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}