2753 Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете

Какво представлява услугата?

Осиновителите имат право на еднократна помощ при осиновяване на дете независимо от доходите на семейството, при условие че осиновителите и осиновеното дете живеят постоянно в страната.

 

Правно основание:

 

Закон за семейни помощи за деца - чл. 6б

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Начин на заявяване:


Чрез подаване на заявление-декларация по образец по настоящ адрес на лицето

 

Необходими документи:

 

 

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Копие от съдебно решение за допускане на осиновяването, в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може по служебен път да получи информация за влязлото в сила съдебно решение за допуснато осиновяване на детето;
 3. Лична карта (за справка).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връч-ване“ към Агенция за социално подпомагане.

или 


Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ПО ЧЛ. 6б ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

На гишето за административно обслужване

Подайте заявление-декларация по образец и придружаващите документи в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Такси и срокове за издаване

Такси: 


Не се заплаща за услугата

 

Срок за предоставяне на административната услуга: 


14 дни

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 10.10.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}