Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

Какво представлява услугата?

Лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст на пътната инфраструктура - републикански пътища или техни участъци, за които се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.

 

Лицата получават безплатно една годишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил по реда, определен в глава втора. Годишната винетка е с валидност за срок една година считано от датата на валидизирането ѝ.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

 • Заявление-декларация по образец;
 • Копие от пълномощно, в случай че документите се подават от упълномощено лице;
 • Лична карта (за справка).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:


I. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
II. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Изберете администрацията, отговорна за изпълнението на услугата. Заявленията се подават към дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес. 
 5. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 6. Попълнете полетата във формата.
 7. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Запази" за да се генерира уникален номер на заявката и заключи електронната форма.
 8. След като заключите електронната форма я съхранете на вашия компютър.

 

Съхранената и попълнена форма можете да изпратите чрез системата за сигурно електронно връчване към дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

Образец на заявление: 

Заявление-декларация за издаване на безплатнa едногодишна винетка за ползване на републиканските пътища.

На гишето за административно обслужване

Подайте на заявление-декларация по образец в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Как ще получа резултата?

Проверка за издадена електронна винетка може  да се получи на място в дирекции „Социално подпомагане“, в Областните пътни управления, в пунктовете за продажба, по електронен път – чрез електронната страница на „Национално тол управление“ и мобилно приложение, както и по телефон на Центъра за обслужване на клиенти на „Национално тол управление“, в срок не по-кратък от 7 дни от подаване на заявлението.“

Такси и срокове за издаване

За административната услуга не се дължи такса

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 16.06.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}