Освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Какво представлява услугата?

Лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст на пътната инфраструктура - републикански пътища или техни участъци, за които се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.

 

Лицата получават безплатно една годишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил по реда, определен в глава втора. Годишната винетка е с валидност за срок една година считано от датата на валидизирането и.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

  • Заявление-декларация по образец;
  • Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК;
  • Копие от свидетелство за регистрация на моторното превозно средство;
  • Копие от пълномощно, в случай че документите се подават от упълномощено лице;
  • Лична карта (за справка).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
II. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенция за социално подпомагане.

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Заявление-декларация за издаване на безплатан едногодишна винетка за ползване на републиканските пътища.

На гишето за административно обслужване

Подайте на заявление-декларация по образец в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Как ще получа резултата?

Дирекциите "Социално подпомагане" предоставят на лицата едногодишните винетки веднага след приемането и обработването на документите, ако същите отговарят на изискванията на Наредбата.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 21.06.2019
Copyright © 2019 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}