2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издаден пропуск за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец;
 2. Копие на големия талон; 
 3. Документ за платена такса;
 4. За заявяване по електронен път е необходимо да притежавате валидно Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)!

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
 9. Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

Заявление за издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата се получава на гише или по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване

Такси и срокове за издаване

Срокът за предоставяне на административната услуга е 14 дни.

Информация за сроковете и таксите за издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 1. На гише в административно звено за обслужване в брой
 2. На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
 3. По банков път

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана дирекция
Последна актуализация: 19.07.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}