Z6_PPGAHG80097K40QLVHOURP2TM4
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80097K40QLVHOURP2TP7
Раждане
Пребиваване
Образование
Работа
Преместване
Пенсиониране
Започване, извършване и приключване на стопанска дейност
Пенсиониране
Раждане
Пребиваване
Образование
Работа
Преместване
Пенсиониране
Започване, извършване и приключване на стопанска дейност

Пенсиониране

Пенсионното право има изключително важно значение в системата на осигурителното законодателство.

 

Пенсията представлява периодично парично плащане, което се придобива при наличие на определени от закона предпоставки, които са различни в зависимост от нейния вид.

 

Съгласно законодателството на Република България (Кодекса за социално осигуряване) са разграничени пенсии за трудова дейност и пенсии, несвързани с трудова дейност.

 

Пенсиите за трудова дейност саПенсия за осигурителен стаж и възраст; Пенсия за инвалидност поради общо заболяване; Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест; Наследствена пенсия.

 

Пенсиите, несвързани с трудова дейност саПенсия за военна инвалидност; Пенсия за гражданска инвалидност; Социална пенсия за старост; Социална пенсия за инвалидност; Пенсия за особени заслуги; Персонална пенсия.

 

Отпускането на пенсията е пенсионно производство, което представлява съвкупност от последователни правни действия, насочени към отпускане, изменение, преизчисляване, спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсията.

 

Изплащането на пенсията може да става по два начина - на адрес чрез пощенската станция или по сметка чрез банков клон. При подаване на заявлението за отпускане на пенсия във формуляра се попълва желанието на пенсионера как да получава пенсията си, т.е. той вече трябва да е избрал само един от начините за изплащане на пенсията. Не се допуска част от пенсията да се изплаща чрез пощенска станция, а друга част да се превежда по сметка в банков клон.