Актуално
Събитие "Представяне на решение за управление на облачна инфраструктура"
50-те електронни услуги, които бяха разработени по проект на МТИТС за Столична община, тръгват до седмици и в други местни администрации
Цялостният процес по заявяване и получаване на електронни услуги е усъвършенстван
Вижте всичко актуално
Актуално
Събитие "Представяне на решение за управление на облачна инфраструктура"
50-те електронни услуги, които бяха разработени по проект на МТИТС за Столична община, тръгват до седмици и в други местни администрации
Цялостният процес по заявяване и получаване на електронни услуги е усъвършенстван
Вижте всичко актуално
Актуално
Събитие "Представяне на решение за управление на облачна инфраструктура"
50-те електронни услуги, които бяха разработени по проект на МТИТС за Столична община, тръгват до седмици и в други местни администрации
Цялостният процес по заявяване и получаване на електронни услуги е усъвършенстван
Вижте всичко актуално
Бизнес и предприемачи
Регистрации, разрешителни, процедури
Граждански права
Гласуване, съдебни производства, лишаване от права
Гражданско състояние
Раждане, брак, отглеждане на деца
Данъци и такси за граждани
Данъци, социално и здравно осигуряване
Здравеопазване и здравно осигуряване
Осигурителни права и здравни вноски
Имоти, жилища и комунални услуги
Разрешителни за строеж, данъци, такси
Образование и квалификация
Детски градини, училища, квалификация
Околна среда
Природни бедствия, рециклиране, програми
Селско стопанство и гори
Програми, регистрации и разрешителни
Социални дейности
Социално подпомагане, условия
Транспорт и превозни средства
Шофьорски книжки, ГО, данък МПС
Устройство на територията, строителство и кадастър
Единен модел за централизирано заявяване на електронни административни услуги
Същност, компоненти, статистика, концепция за развитие
Методически указания, интеграция, правила и процедури параметри на качеството
Електронни административни услуги - избор, заявяване, връчване, плащане, статус, резултат
Техническа информация за интеграция, тестове за съвместимост, Гореща линия
Институциите на Република България
17  Министерства
52  Агенции
16  Комисии
28  Областни администрации
299  Общини и райони
Copyright © 2019 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}