Z6_PPGAHG80015N906456LUN63BB4
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80015N906456LUN63BR4

Oтпускане на социална стипендия на ученик

Какво представлява услугата

Описание

Oтпускане на социална стипендия на ученик

- Правно основание

 • Закон за училищно и предучилищно образование

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Попълнено заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Указания за заявяване на електронни услуги за учащи може да намерите ТУК.

 

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази за да бъде генериран уникален номер на заявка.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. Съхранете електронната формата на вашия компютър.

 

Съхранената и попълнена форма е необходимо да изпратите чрез Системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/) към съответното училище.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор на училището

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване

+ Административни звена, предоставящи услугата

Административно обслужване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не