1501 Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадена на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице (ТРЛ).

 

Служебната бележка е документ, удостоверяващ периодите на регистрация на търсещите работа лица в дирекции "Бюро по труда".

 

Служебната бележка се издава незабавно, като се генерира от информационната система на Агенция по заетостта. 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Услугата може да се заяви устно на място в дирекция "Бюро по труда", като заявителят се идентифицира с документ за самоличност и регистрацинна карта или писмено в искане свободен текст, носещо достатъчно информация за еднозначна идентификация на заявителя в информационната система на Агенция по заетостта. Писменото искане може да бъде изпратено чрез лицензиран пощенски оператор, упълномощено лице или по електронен път.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес на търсещото работа лице.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:

 

На гишето за административно обслужване

Услугата може да се заяви устно на място в дирекция "Бюро по труда", като заявителят се идентифицира с документ за самоличност и регистрацинна карта или писмено в искане свободен текст, носещо достатъчно информация за еднозначна идентификация на заявителя в информационната система на Агенция по заетостта. Писменото искане може да бъде изпратено чрез лицензиран пощенски оператор, упълномощено лице или по електронен път.

Как ще получа резултата?

Служебната бележка се издава незабавно, като се генерира от информационната система на Агенция по заетостта. Подписва се от директора на дирекция "Бюро по труда" или упълномощено от него, с писмена заповед, длъжностно лице.

Такси и срокове за издаване

Не се заплаща такса за административната услуга.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Директора на дирекция "Бюро по труда"

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекции "Бюро по труда" (ДБТ)

Телефон:

02/ 980 87 19

E-mail:

Последна актуализация: 19.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}