Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Актуално

Електронно заявяваме издирване на архивни документи през Портала egov.bg

Електронно заявяваме издирване на архивни документи през Портала egov.bg

Издирване на архивни документи и изготвяне на писмена справка може да се заявява електронно през Портала за достъп до е-услуги на Държавна агенция „Електронно управление“. Това е само една от достъпните 11 нови е-услуги на Държавна агенция „Архиви“. На Портала  в раздел „Доставчици на услуги“- „Държавни агенции“- ДА „Архиви“, може да видите, какви документи трябва да приготвите предварително, такси и срокове за предоставяне на услугата. За да заявите електронно желана от вас услуга, е необходимо да имате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в Системата „Електронно връчване“. 

 

Новите 11 е-услуги на ДА „Архиви“ са достъпни на посочените по-долу адреси:
1.    220 Издирване на архивни документи и изготвяне на писмена справка
2.    284 Използване на архивни документи в читалня
3.    423 Възпроизвеждане на архивни документи
4.   1049 Изготвяне на копия на архивни документи
5.   1051 Реставрация и консервация на архивни документи
6.   1280 Изготвяне на препис-извлечение от архивни документи
7.   1509 Издаване на удостоверение от Държавния военноисторически архив
8.   1511 Експертиза на ценността на документи на физически и юридически лица
9.   2448 Изготвяне на експертиза на документи за консервация и реставрация
10. 2449 Микрофилмиране на документи, съхранявани извън Националния архивен фонд 
11. 2891 Издаване на читателска карта

Публикувано от:

Ekaterina Popova

Публикувано на:

14.09.2021г.